B23: đ—˜đ˜…đ—œđ—Č𝗿𝘁đ—Čđ—»đ˜đ—żđ—Č𝗳𝗳đ—Čđ—» 𝟬𝟰/𝟼𝟼: 𝗩𝗗-𝗡đ—Čđ˜đ˜„đ—Œđ—żđ—žđ—¶đ—»đ—ŽđŸ’ĄđŸ“ˆ

Dieses Mal werden neben einer 𝗞đ—Čđ˜†đ—»đ—Œđ˜đ—Č-đ—„đ—Čđ—±đ—Č auch đ—Łđ—żĂ€đ˜€đ—Čđ—»đ˜đ—źđ˜đ—¶đ—Œđ—»đ—Čđ—» und đ——đ—¶đ˜€đ—žđ˜‚đ˜€đ˜€đ—¶đ—Œđ—»đ˜€đ—żđ˜‚đ—»đ—±đ—Čđ—» zu den folgenden Themen abgehalten:
𝗩𝗗-𝗟𝗔𝗡, 𝗩𝗗-đ—Ș𝗟𝗔𝗡, 𝗩𝗗-đ—Ș𝗔𝗡, 𝗩𝗔𝗩𝗘, 𝗖đ—čđ—Œđ˜‚đ—± đ—œđ—»đ˜đ—Čđ—żđ—°đ—Œđ—»đ—»đ—Čđ—°đ˜đ—¶đ—Œđ—» đ˜‚đ—»đ—± đ— đ—¶đ—Žđ—żđ—źđ˜đ—¶đ—Œđ—».

Ziel der Veranstaltung ist es, Einblicke in 𝗠𝗼𝗿𝗾𝘁𝘁𝗿đ—Čđ—»đ—±đ˜€ und 𝗕đ—Č𝘀𝘁 đ—Łđ—żđ—źđ—°đ˜đ—¶đ—°đ—Č𝘀 𝗼𝘂𝘀 đ—±đ—Č𝗿 đ—Łđ—żđ—źđ˜…đ—¶đ˜€ zu erhalten, sowie sich mit
đ—žđ—Œđ—čđ—čđ—Č𝗮*đ—¶đ—»đ—»đ—Čđ—» 𝗼𝘂𝘀 đ—źđ—»đ—±đ—Č𝗿đ—Čđ—» đ—šđ—»đ˜đ—Čđ—żđ—»đ—Čđ—”đ—șđ—Čđ—» đ—źđ˜‚đ˜€đ˜‡đ˜‚đ˜đ—źđ˜‚đ˜€đ—°đ—”đ—Čđ—»: 𝗞đ—Čđ—»đ—»đ—Čđ—»đ—čđ—Čđ—żđ—»đ—Čđ—» đ—Œđ—±đ—Č𝗿 đ—Șđ—¶đ—Čđ—±đ—Č𝗿𝘀đ—Čđ—”đ—Čđ—» (insbesondere nach 2 Jahren "pandemischer Isolation").

đ—˜đ˜…đ—œđ—Č𝗿𝘁đ—Čđ—»đ˜đ—żđ—Č𝗳𝗳đ—Čđ—» 𝟬𝟰/𝟼𝟼: 𝗩𝗗-𝗡đ—Čđ˜đ˜„đ—Œđ—żđ—žđ—¶đ—»đ—ŽđŸ’ĄđŸ“ˆ
Dieses Mal werden neben einer 𝗞đ—Čđ˜†đ—»đ—Œđ˜đ—Č-đ—„đ—Čđ—±đ—Č auch đ—Łđ—żĂ€đ˜€đ—Čđ—»đ˜đ—źđ˜đ—¶đ—Œđ—»đ—Čđ—» und đ——đ—¶đ˜€đ—žđ˜‚đ˜€đ˜€đ—¶đ—Œđ—»đ˜€đ—żđ˜‚đ—»đ—±đ—Čđ—» zu den folgenden Themen abgehalten:
𝗩𝗗-𝗟𝗔𝗡, 𝗩𝗗-đ—Ș𝗟𝗔𝗡, 𝗩𝗗-đ—Ș𝗔𝗡, 𝗩𝗔𝗩𝗘, 𝗖đ—čđ—Œđ˜‚đ—± đ—œđ—»đ˜đ—Čđ—żđ—°đ—Œđ—»đ—»đ—Čđ—°đ˜đ—¶đ—Œđ—» đ˜‚đ—»đ—± đ— đ—¶đ—Žđ—żđ—źđ˜đ—¶đ—Œđ—».

Ziel der Veranstaltung ist es, Einblicke in 𝗠𝗼𝗿𝗾𝘁𝘁𝗿đ—Čđ—»đ—±đ˜€ und 𝗕đ—Č𝘀𝘁 đ—Łđ—żđ—źđ—°đ˜đ—¶đ—°đ—Č𝘀 𝗼𝘂𝘀 đ—±đ—Č𝗿 đ—Łđ—żđ—źđ˜…đ—¶đ˜€ zu erhalten, sowie sich mit
đ—žđ—Œđ—čđ—čđ—Č𝗮*đ—¶đ—»đ—»đ—Čđ—» 𝗼𝘂𝘀 đ—źđ—»đ—±đ—Č𝗿đ—Čđ—» đ—šđ—»đ˜đ—Čđ—żđ—»đ—Čđ—”đ—șđ—Čđ—» đ—źđ˜‚đ˜€đ˜‡đ˜‚đ˜đ—źđ˜‚đ˜€đ—°đ—”đ—Čđ—»: 𝗞đ—Čđ—»đ—»đ—Čđ—»đ—čđ—Čđ—żđ—»đ—Čđ—» đ—Œđ—±đ—Č𝗿 đ—Șđ—¶đ—Čđ—±đ—Č𝗿𝘀đ—Čđ—”đ—Čđ—» (insbesondere nach 2 Jahren "pandemischer Isolation").

Die nĂ€chste Ausgabe der erfolgreichen Eventreihe đ—˜đ—­đ—°đ—Œđ—» đ—˜đ˜…đ—œđ—Č𝗿𝘁đ—Čđ—»đ˜đ—żđ—Č𝗳𝗳đ—Čđ—» findet am 27. April 2022 statt.
Die Teilnahme ist auf Personen/Kolleg*innen aus IT-Abteilungen, welche tagtÀglich mit diesen realen Problemen und Herausforderungen zu kÀmpfen haben, beschrÀnkt!

Beim EXPT 04/22 handelt es sich um eine hybride Veranstaltung – đ—ąđ—»đ—čđ—¶đ—»đ—Č đ—Œđ—±đ—Č𝗿 đ˜ƒđ—Œđ—ż 𝗱𝗿𝘁 in Aalen.

Wir wĂŒrden uns freuen Sie vor Ort oder Online begrĂŒĂŸen zu dĂŒrfen.

Unter nachfolgendem Link können Sie sich Ihren Platz am EXPT 04/22 sichern.

đ—™ĂŒđ—ż đ—șđ—Čđ—”đ—ż đ—œđ—»đ—łđ—Œđ—żđ—șđ—źđ˜đ—¶đ—Œđ—»đ—Čđ—» đ—șđ—¶đ˜ đ—±đ—Č𝗿 ✋ đ—žđ—Œđ—șđ—șđ—Čđ—»đ˜đ—¶đ—Č𝗿đ—Čđ—» đ˜‚đ—»đ—± đ˜„đ—¶đ—ż đ—șđ—Čđ—čđ—±đ—Čđ—» đ˜‚đ—»đ˜€ 𝗯đ—Čđ—¶ đ—¶đ—”đ—»đ—Čđ—».

Linke Anmeldung EXPT: https://lnkd.in/dFAwBGmZ


#wan #sdwan #lan #sdlan #sdnetworking #sase #sdwlan #cloud #interconnection #migration #pm #expertentreffen #expertmeeting #event #anmelden #networking #consulting #zukunftgestalten #technology #experience #it #infrastructure #consulting #ezconnetworkgmbh

ZurĂŒck

Weitere BeitrÀge: